IFDS – Investment Funds Depositary Services S.A.

Ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa
Iwona Świętochowska​

Iwona Świętochowska

Prezes Zarządu Investment Funds Depositary Services (IFDS). Od ponad 30 lat zajmuje się działalnością związaną z rynkami finansowymi. Posiada bogate doświadczenie w bankowości, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych. Znajomość zasad funkcjonowania giełd, domów maklerskich, instytucji rozliczeniowych, banków, funduszy inwestycyjnych (TFI), funduszy emerytalnych (PTE) potwierdziła, pracując w takich instytucjach jak: PKO BP, Financial Services (agent transferowy dla Pioneer TFI), Polski Bank Rozwoju, Korona TFI (obecnie Union Investment TFI), PZU-CL Agent Transferowy, PTE PZU czy ProService Finteco. W przeszłości współwłaścicielka firmy księgowej specjalizującej się w obsłudze funduszy inwestycyjnych.
Doświadczony manager, który specjalizuje się w budowaniu firmy od podstaw, posiadający szerokie spojrzenie na każdy start-up, ocenę możliwości realizacji i powodzenia nowego projektu. Od wielu lat zarządza ludźmi, budując zespoły specjalistów, które doskonale realizują przyjęte strategie.
Absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Ubezpieczenia i Fundusze Emerytalne oraz studiów MBA z zakresu Zarządzania i Marketingu w Polish Academy of Sciences with Centre for Industrial Management the London School of Economics.