IFDS – Investment Funds Depositary Services S.A.

Ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa

IFDS - Investment Funds Depositary Services S.A.

KIM JESTEŚMY

Zgodnie ze strategią IFDS S.A. specjalizuje się w obszarze dodatkowej działalności maklerskiej, koncentrując się na świadczeniu usług depozytariusza dla Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. W ramach podstawowej działalności maklerskiej skupimy się na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń, oraz zawieraniu transakcji poza rynkiem regulowanym na zlecenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

IFDS S.A. przestrzega norm zawartych w Kodeksie Dobrej Praktyki Domów Maklerskich oraz Rekomendacji dotyczącej dobrych praktyk w zakresie wykonywania funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego zapewniając zachowanie najwyższych standardów i norm etycznych we wszystkich aspektach prowadzonej działalności.

NASZA MISJA

„Dbamy o bezpieczeństwo Twoich aktywów”

NASZA WIZJA

„Być wiodącym dostawcą usług dostarczającym bezpieczne i wydajne rozwiązania, które budzą zaufanie naszych klientów i chronią ich aktywa. Chcemy oferować wysokiej jakości profesjonalne usługi dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tworzyć nowe miejsca pracy, umożliwiające osobisty rozwój zawodowy oraz zapewnić stabilną rentowność kapitału udziałowców przy adekwatnym poziomie ryzyka.”

Bezpieczna ochrona aktywów

Pragniemy zapewnić naszym klientom solidne środki bezpieczeństwa, które stanowią fundament ochrony ich aktywów. Realizujemy to za pomocą starannie wypracowanych protokołów bezpieczeństwa, zarówno fizycznych, jak i elektronicznych, które skutecznie strzegą przed wszelkimi zagrożeniami, takimi jak kradzież, oszustwa czy nieuprawniony dostęp.

aktywa
przepisy

Zgodność z przepisami

Jesteśmy zobowiązani do rygorystycznego przestrzegania regulacji obowiązujących w zakresie świadczonych przez nas usług. To obejmuje pełną zgodność z aktualnymi przepisami prawa oraz restrykcyjnymi standardami branżowymi wyznaczonymi przez organy regulacyjne. Nasze praktyki z zakresu zgodności (compliance) są ukierunkowane na zapewnienie skutecznej ochrony praw i interesów naszych klientów, a także uczestników funduszy zarządzanych przez naszych klientów.

Zaufanie i rzetelność

IFDS S.A. dąży do konsekwentnego budowania swojej renomy jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera dla naszych klientów. Nasza główna troska skupia się na trzech fundamentalnych wartościach: rzetelności, terminowości oraz świadczeniu usług depozytariusza o najwyższej jakości.

Nasi klienci mogą być absolutnie pewni, że ich aktywa są przechowywane z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz integralności. To dla nas priorytet, by nasza działalność była ukierunkowana na zabezpieczenie interesów naszych klientów w każdym aspekcie naszej pracy. Dążymy do budowania trwałych relacji opartych na zaufaniu i profesjonalizmie, gwarantując naszym klientom spokojną pewność, że ich aktywa są w bezpiecznych rękach.

Elastyczne podejście zorientowane na klienta

Deklaracja wizji podkreśla naszą wyjątkową koncentrację na zaspokajaniu potrzeb i oczekiwaniach naszych cenionych klientów. Naszym głównym celem w IFDS S.A. jest pełne zrozumienie wymagań klientów i dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań, budowanie trwałych i silnych relacji opartych na fundamentach zaufania, przejrzystości oraz otwartej i efektywnej komunikacji.

Sprawne i skuteczne działanie

Pragniemy, aby IFDS S.A. był dla naszych klientów synonimem sprawnego i skutecznego działania. Realizujemy to poprzez zapewnienie terminowego rozliczania transakcji oraz szybkiego dostępu do istotnych informacji. Nasza wizja koncentruje się na minimalizacji ryzyka operacyjnego oraz usprawnieniu procesów, aby zapewnić naszym klientom optymalną obsługę.

Technologia i innowacje

Wizja IFDS S.A. zakłada, że technologia i innowacje odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu usług o najwyższej jakości oraz efektywnych rozwiązań. Jesteśmy zdeterminowani w dążeniu do wykorzystania zaawansowanej, bezpiecznej infrastruktury technologicznej, mającej na celu usprawnienie procesów operacyjnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa przechowywanych aktywów.