IFDS – Investment Funds Depositary Services S.A.

Ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa

ZARZĄD

Rada nadzorcza

  • Jacek Bartkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Sujecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Magdalena Łyp – Członek Rady Nadzorczej
  • Andrzej Sobolewski – Członek Rady Nadzorczej