IFDS – Investment Funds Depositary Services S.A.

Ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa
Katarzyna Kosior

Katarzyna Kosior

Wiceprezes Zarządu Investment Funds Depositary Services (IFDS). Posiada ponad 25 lat doświadczenia zawodowego na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach w instytucjach rynku kapitałowego. Przez 18 lat pełniła funkcję członka zarządu w trzech towarzystwach funduszy inwestycyjnych. W przeszłości zatrudniona m.in. w: Korona TFI S.A. (obecnie: Union Investment TFI S.A.), TFI Banku Handlowego S.A. (obecnie Esaliens TFI S.A.), Millennium TFI S.A. , AXA TFI S.A. (obecnie: Uniqa TFI S.A.), AXA PTE, AXA TUiR, InValue TFI S.A. oraz Proservice Finteco Sp. z o.o. We wszystkich powyższych towarzystwach funduszy inwestycyjnych pracowała od początku ich działalności, tzn. od etapu ubiegania się o licencję organu nadzoru (KPWiG/KNF) na prowadzenie działalności.
Specjalizowała się w wycenie aktywów funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych, w zagadnieniach związanych z przechowywaniem i rejestrowaniem instrumentów finansowych stanowiących aktywa tych funduszy, także w szeroko rozumianej sprawozdawczości finansowej, kontroli limitów inwestycyjnych. Odpowiadała za kwestie zgodności z prawem oraz zarządzanie ryzykiem w towarzystwie funduszy inwestycyjnych.
Absolwentka studiów MBA na University of Illinois i Międzynarodowego Centrum Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Marketingu i Zarządzania. Ukończyła również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych.