IFDS – Investment Funds Depositary Services S.A.

Ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa
Tomasz Sobieraj

Tomasz Sobieraj

EKSPERT DS. RYZYKA
DEPARTAMENT RYZYKA

Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i adekwatnością kapitałową w instytucjach finansowych. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Pekao S.A, pracując w obszarze zarządzania ryzykiem zarówno jako analityk, jak również jako dealer na rynku międzybankowym. Kolejnym jego doświadczeniem była praca w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, która umożliwiła mu spojrzeć z perspektywy regulatora rynku na zarządzanie ryzykiem w sektorze finansowym. Następnym etapem w karierze zawodowej było przejście do sektora usług dla funduszy inwestycyjnych. Posiada rozległą wiedzę w zakresie regulacji nadzorczych dla firm inwestycyjnych, a w szczególności domów maklerskich pełniących funkcję depozytariusza. Lubi podejmować wyzwania, zdobywać wiedzę i dzielić się nią z innymi. Magister Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku bankowości, ukończył studia podyplomowe Finanse przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej, uczestnik szeregu szkoleń zawodowych organizowanych między innymi przez Warszawski Instytut Bankowości oraz de Paul University of Chicago.