IFDS – Investment Funds Depositary Services S.A.

Ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa
Piotr Grzegorczyk

Piotr Grzegorczyk

DYREKTOR
DEPARTAMENT OPERACYJNY

Pracę w IFDS rozpoczął w 2022 r. Jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem, wysokimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie wyceny aktywów, procesu sprawozdawczości, obsługi podatków i zarządzania projektami. Doświadczenie zdobywał w obszarze księgowości funduszy oraz działalności depozytariusza. Entuzjasta nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w działaniach operacyjnych związanych z obsługą funduszy inwestycyjnych. Odnajduje się skutecznie w każdej roli, tworzy praktyczne i użyteczne rozwiązania. Wykorzystuje swoją wiedzę do rozwiązywania realnych problemów. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Informatyka Gospodarcza na Politechnice Białostockiej. Jego pasją są motocykle, wędkarstwo oraz baloniarstwo, do którego chętnie wraca w miarę możliwości.