IFDS – Investment Funds Depositary Services S.A.

Ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa
Piotr Grzegorczyk
Dyrektor, Departament Operacyjny
Dyrektor, Departament IT
Ekspert ds. Ryzyka, Departament Ryzyka